Stadsmuseet
Norrmalm

Sergelminnet

Placering:Sergelgatan
Konstnär:Göran Strååt
Material:brons

På den plats där statybildhuggarbostället en gång låg, och där Sergel bodde från 1786, har Göran Strååts skulptur rests som visar Sergel i färd med att hugga en kvinnogestalt. En hyllning från en skulptör till en annan.