top.png
skulptur stockholm4.jpg
 
 

Information om skulptur.stockholm.se 

www.skulptur.stockholm.se innehåller information om Stockholm stads konstverk på allmän plats. Webbsidan skapades av dåvarande Konstkansliet och har tidigare uppdaterats av Kulturförvaltningen/Museer och Konst. Observera att sidan inte innehåller uppgifter om samtliga verk på allmän plats och den uppdateras inte heller längre. Istället hänvisas till
https://www.stockholmkonst.se/konsten/

Konstverken är sorterade på stadsdelar men kan också sökas fram på konstnärsnamn, titel på konstverket eller placering i staden.

Fotograf, där inte annat uppges: Joakim Humleback samt Mark Honjo, Henrik Hultgren, Eva Marie Håkansson, Statens Konstmuseer, Stockholms stadsmuseum, Tommy Widing och Bo Wingren.

Upphovsrättsligt skydd
Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt i Sverige återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80 eller e-mail bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Vård och underhåll
Kulturförvaltningen/Stockholm konst ansvarar för vård, underhåll och restaurering av konstverk på allmän plats.

Skador, skadegörelse, stöld
Information om skador eller stöld av konstverk på allmän plats tas tacksamt emot. Mail: trafikstockholm.felanmalan@stockholm.se Telefon: 08 651 00 00.

Klotter, extern belysning och vattenproblem i fontänskulpturer
Trafikkontoret sköter detta. Länk till Trafikkontorets felanmälan:
https://etjanst.stockholm.se/tycktill/?systemId=synpunktsportalen 

 

stockholm.se  

 


Tillbaka
bottom.png